Văn bản trường  • MỘT SỐ VĂN BẢN QUAN TRỌNG THÁNG 9

    MỘT SỐ VĂN BẢN QUAN TRỌNG THÁNG 9

    quyết định thành lập hội đồng kỷ luật học sinh vi phạm quy định về việc phê ký số đầu bài quyết định thành lập hội đồng thi đua – khen thưởng năm học 2019 – 2020 kế hoạch hoạt động tháng 9 quyết định kiểm tra thường xuyên, 1 tiết, học kỳ năm học […]


  • VĂN BẢN ĐOÀN – ĐỘI

    VĂN BẢN ĐOÀN – ĐỘI

    Giấy ra cổng Kế hoạch quản lý học sinh năm học 2019 – 2020 Kế hoạch tập dợt chuẩn bị cho lễ khai giảng Lịch trực ban quản lý học sinh Bảng lượng hóa thi đua


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com