Thông báo kết quả thi TN THPT 2021 và HD phúc khảo

hướng dẫn phúc khảo bài thi (kèm theo đơn – phụ lục I)
bảng ghi điểm kết quả thi tn thpt 2021