Đoàn trường THCS-THPT Tân Tiến tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn năm học 2020-2021

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho lực lượng thanh niên trong xã nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng nòng cốt cho Đoàn và cho Đảng; đồng thời, tạo cơ hội cho thanh niên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào Đoàn.

Sáng 17/01/2021, Đoàn trường THCS-THPT Tân Tiến đã tổ chức Lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn năm 2021 cho 192 thanh niên, học sinh ưu tú của Trường THCS-THPT Tân Tiến. Tại lớp bồi dưỡng, các thanh niên đã nghe  một số nội dung và những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phấn đấu để trở thành người đoàn viên… Buổi học đã diễn ra hết sức nghiêm túc nhưng không kém phần sôi nổi. Sau buổi học, các bạn thanh niên sẽ làm bài thu hoạch để đánh giá nhận thức của thanh niên. Đoàn trường chịu trách nhiệm theo dõi và xem xét kết nạp những thanh niên ưu tú đủ tiêu chuẩn đứng vào hàng ngũ tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên, học sinh về tư tưởng nhận thức chính trị nhằm xây dựng đội ngũ Đoàn viên đảm bảo về chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới./.