Thực hiện thêm nội dung bồi dưỡng đại trà mô đun 1

congvanthuchienthemnoidungtaphuanmodun1