Chúc mừng sinh nhật đồng chí : Nguyễn Minh Đức (12/05) - Tổ Hành Chính;Nguyễn Thị Hiên (20/05) - Chủ Tịch Công Đoàn - Tổ Phó Tổ Ngữ Văn - Giáo Dục Công Dân;Phạm Xuân Nam (01/05) - Tổ Trưởng Tổ Lý - Tin - Công Nghệ;Nguyễn Minh Sơn (19/05) - Phó Chủ Tịch Công Đoàn;Lê Thị Lệ Trang (23/05) - Tổ Ngữ Văn - GDCD;

Tin Tức - Sự kiện

Tổ Lý - Tin

Đoàn - Đội - Thanh Niên

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com