Chúc mừng sinh nhật đồng chí : Lê Thị Thu Anh (20/07) - Tổ Hóa - Sinh;La Văn Cầm (20/07) - Tổ Toán;Ninh Thị Hường (15/07) - Tổ Lý - Tin - Công Nghệ;Mai Thị Mỹ Ngọc (20/07) - Tổ Hóa - Sinh;Vũ Thị Thắm (24/07) - Tổ Ngữ Văn - Giáo Dục;Nguyễn Thị Thu Hằng (14/07) - Tổ Toán;Trần Vũ Anh Thư (08/07) - Tổ Hành Chính;Đỗ Ngọc Xuân (14/07) - Tổ Sử - Địa;

Tin Tức - Sự kiện

Tổ Lý - Tin

Đoàn - Đội - Thanh Niên

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com