Chúc mừng sinh nhật đồng chí : Phan Chính Dũng (30/12) - Tổ Trưởng Tổ Hành Chính;Trần Thị Bích Hà (06/12) - Tổ Hành Chính;Nguyễn Thị Lánh (26/12) - Tổ Trưởng Tổ Hóa - Sinh;

Tin Tức - Sự kiện

Tổ Lý - Tin

Đoàn - Đội - Thanh Niên

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com