Chúc mừng sinh nhật đồng chí : Lê Thị Hồng (01/10) - Tổ Hóa - Sinh;Lê Hoài Nam (31/10) - Tổ Sử - Địa;Dương Thanh Viết (20/10) - Phó Hiệu Trưởng;Nông Thị Hoan (02/10) - Tổ Lý - Tin - Công Nghệ;Lê Thị Huệ (20/10) - Tổ Hóa - Sinh;Nguyễn Tùng Phương (10/10) - Tổ Ngữ Văn - GDCD;

Tin Tức - Sự kiện

Tổ Lý