Chúc mừng sinh nhật đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hà (20/08) - Tổ Ngoại Ngữ;Vũ Ngọc Nhuận (11/08) - Tổ Ngữ Văn - Giáo Dục;Trần Thị Thanh Thu (25/08) - Tổ Thể Dục - Nhạc Họa;Trần Thị Thanh Thu (25/08) - Tổ Thể Dục - Nhạc Họa;Lê Văn Hạ (20/08) - Tổ Ngữ Văn - GDCD;Lê Thị Diễm Ngân (01/08) - Tổ Ngoại Ngữ;Đào Bá Hải Sơn (22/08) - Tổ Phó Tổ Toán;Trương Thị Thùy Trang (22/08) - Phó Hiệu Trưởng;Trần Minh Tuấn (02/08) - Tổ Ngữ Văn - GDCD;

Tin Tức - Sự kiện

Tổ Lý - Tin

Đoàn - Đội - Thanh Niên

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com